Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je pátek 23. 8. 2019

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Články » DESATERO HK ČR A SPD ČR K ZÁKONU O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

DESATERO HK ČR A SPD ČR K ZÁKONU O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

DESATERO HK ČR A SPD ČR K ZÁKONU O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

10.6.2015 14:15, Zdroj: vz24.cz

Praha - Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR a jejich členové mají velký zájem na kultivaci prostředí zadávání veřejných zakázek, neboť v tomto sektoru se uskutečňuje značná část z celkového objemu jejich hospodářské činnosti.

V rámci mezirezortního připomínkového řízení, které bylo ukončeno v pátek 22. května 2015 uplatnili obě instituce několik desítek připomínek, které formulovali na základě zkušeností členské základny s fungováním stávající regulace zákona o veřejných zakázkách. Vypořádání připomínek ještě neproběhlo. Jsme přesvědčeni, že akceptací připomínek HK ČR i SPD ČR se zlepší regulace veřejného zadávání, a to jak pro podnikatele, tak pro zadavatele. Apelujeme proto na předkladatele nové právní úpravy, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj, aby připomínky zástupců podnikatelské obce zohlednil při zpracování konečné verze zákona před jejím předložením vládě ČR ke schválení.

Hlavní principy, na kterých musí být postavena nová regulace, jsou tyto:

  1. Nabídková cena jako jediné kritérium může být přípustná pouze výjimečně a pouze tam, kde je to důvodné. Použití nabídkové ceny jako jediného kritéria u zakázek na služby a stavební práce považujeme za nesprávné a neekonomické. Pro standardní zakázky by měly být rovněž stanoveny závazné sady hodnotítích kritérií prováděcím předpisem.
  2. V případě mimořádně nízkých nabídek musí být zákonem (nebo prováděcím předpisem) stanovena kvantitativní kritéria (procentní sazby nebo vzorce), aby bylo v každém případě jasné, které nabídky je nutno považovat za mimořádně nízké. Nad rámec toho lze v principu akceptovat možnost zadavatele, aby tato kritéria přizpůsobil konkrétní zakázce.
  3. Zákon má vytvářet podmínky pro podporu malých a středních podnikatelů – např. uložením povinnosti, je-li to možné, rozdělit na části zakázku, která se realizuje ve více krajích (regionech).
  4. K zákonu musí vzniknout prováděcí předpisy (případně metodické pokyny včetně vzorové dokumentace), které pomohou zadavatelům i dodavatelům s jeho aplikací. Proto je třeba, aby jejich účinnost nastala současně s účinností zákona.
  5. Je třeba omezit možnost účasti na veřejné zakázce těch uchazečům, kteří se v minulosti při plnění veřejné zakázky neosvědčili. Požadujeme vyloučení dodavatele, který se v posledních 6 letech dopustil podstatného porušení smlouvy o plnění veřejné zakázky.
  6. Žádné instituty zákona nesmí vytvářet prostor pro korupci a klientelismus.
  7. Zadávání veřejných zakázek musí být v maximální míře standardizované – nadměrná volnost zadavatelů vede ke klientelismu a korupci.
  8. S ohledem na zkušenosti s dosavadní aplikací in-house výjimky je nutné, aby nový zákon podmínky její aplikace zpřísnil a omezil tak, aby nakládání s veřejnými prostředky bylo co nejefektivnější a nejhospodárnější a co největší počet veřejných zakázek byl zadáván standardním způsobem v zadávacím řízení. Předkládaný návrh se při stanovení pravidel tzv. vertikální spolupráce vydal přesně opačnou cestou, což je nutné odmítnout.
  9. Při stanovení limitů pro tzv. vícepráce požadujeme rozdílné procentní sazby pro stavební práce a dodávky + služby. Rozsah změn, který se může jevit jako přiměřený u stavebních prací, je zpravidla zásadní v případě dodávek či služeb a zcela změní povahu zakázky.
  10. U sektorových zadavatelů požadujeme důsledné provedení sektorové směrnice.

Autor: HKČR, Karolína Kyselová, Tisková mluvčí. Odbor vnější komunikace

Hodnocení článku:

Známkování jako ve škole:

Známka: 1, počet hlasů: 1.


Komentáře čtenářů

Ještě zde nejsou žádné příspěvky.


Přidat příspěvek

Není povoleno vkládání HTML.

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Zaokrouhlete a sečtěte (24.5 + 3.9) *

Zpět na přehled